Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 16.11.2015 10:00 do 16.11.2015 14:15 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 16 listopada 2015 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO - Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 4.1.5. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie będzie miało miejsce 16 listopada br. o godz. 10.00.w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 12 listopada br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Około 2-3 dni przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program szkolenia 4.1.5 (144.4 KB)

Szkolenie z Poddziałania 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii – poniedziałek, 16 listopada 2015 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
16.11.2015 10:00 - 16.11.2015 14:15