Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 09.01.2019 10:00 do 09.01.2019 14:30 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 9 stycznia 2019 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Spotkanie odbywa się w związku z  konkursem na Poddziałanie 4.3.1. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali Posiedzeń I. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

program szkolenia 9 stycznia 2019 r (305 KB)

 

Szkolenie z Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa – środa 9 stycznia 2019 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
09.01.2019 10:00 - 09.01.2019 14:30