Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 11.12.2017 10:00 do 11.12.2017 14:50 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 11 grudnia 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej oraz 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi konkursami na Poddziałanie 4.5.3 oraz 4.5.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2017 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Posiedzeń I, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 8 grudnia br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_11.12.2017 (308.3 KB)

Szkolenie z Poddziałania 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej oraz 4.5.4 Edukacja ekologiczna – poniedziałek 11 grudnia 2017 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
11.12.2017 10:00 - 11.12.2017 14:50