Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 08.01.2018 10:00 do 08.01.2018 14:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Ze względu na brak zgłoszeń szkolenie zostało odwołane.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 8 stycznia 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI).

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 5.1.1. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 5 stycznia br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Szkolenie z Poddziałania 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI) – poniedziałek 8 stycznia 2018 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
08.01.2018 10:00 - 08.01.2018 14:00