Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 07.06.2016 10:00 do 07.06.2016 15:00 Kalisz, Główny Rynek 20

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 7 czerwca 2016 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO, 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi konkursami. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) oraz procedury odwoławczej.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2016 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 (Sala nr 36). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 5 czerwca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Program_szkolenia_ZIT_7.06.2016 (514.8 KB)

Szkolenie z Poddziałania 6.3.2, 8.3.5 oraz 9.3.5 – wtorek 7 czerwca 2016 r., Urząd Miejski w Kaliszu
Kalisz, Główny Rynek 20
07.06.2016 10:00 - 07.06.2016 15:00