Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 23.11.2017 09:00 do 23.11.2017 14:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w czwartek 23 listopada 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ z Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – przekwalifikowanie, 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych), 8.1.1 Edukacja przedszkolna, 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 6.6.1, 7.2.2, 8.1.1 oraz 8.1.2. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 9.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 21 listopada br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_DEFS_23.11.2017 (292.4 KB)

Szkolenie w ramach Osi Priorytetowych 6, 7, 8 – czwartek 23 listopada 2017 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
23.11.2017 09:00 - 23.11.2017 14:00