Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 19.07.2019 10:00 do 19.07.2019 14:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w piątek 19 lipca 2019 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+     - Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu”.

Spotkanie odbędzie się w związku z ogłoszonym 17 czerwca 2019 r. konkursem na Poddziałanie 6.6.1. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, główne założenia ogłoszonego konkursu oraz przedstawione zostaną informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.  

Szkolenie odbędzie się w piątek 19 lipca 2019 r. o godz. 9.45 w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali Posiedzeń II. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 15 lipca  br. do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

program szkolenia 19 lipca 2019 (217 KB)

Szkolenie z Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu”. - piątek 19 lipca 2019 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
19.07.2019 10:00 - 19.07.2019 14:00