Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 15.05.2018 10:00 do 15.05.2018 13:00 Brzeziny, ul. 1000-lecia 10

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 15 maja 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 6.6.3. Podczas szkolenia zostanie omówiony przedmiot konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 15 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach przy ul. 1000-lecia 10. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 14 maja br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Program spotkania:
Program szkolenia 15.05.2018 r. (824.8 KB)

Szkolenie z Poddziałania 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO – wtorek 15 maja 2018 r.
Brzeziny, ul. 1000-lecia 10
15.05.2018 10:00 - 15.05.2018 13:00