Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 28.03.2017 10:00 do 28.03.2017 12:45 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 28 marca 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (OSI) oraz projekty konkursowe (LGD).

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 7.2.2. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 28 marca 2017 r o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 26 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona - wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Po zamknięciu listy uczestników tj. 27 marca, mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_28.03.2017 (219.3 KB)

Szkolenie z Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym wsparcie OSI) oraz projekty konkursowe (LGD) – wtorek 28 marca 2017 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
28.03.2017 10:00 - 28.03.2017 12:45