Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 19.09.2018 10:00 do 19.09.2018 15:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 19 września 2018 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

- Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – OSI.

 

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 9.2.1. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Szkolenie odbędzie się w środę 19 września 2018 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali 225 na II piętrze. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 17 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora
o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_19.09.2018 (311.9 KB)

Szkolenie z Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – OSI – środa 19 września 2018 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
19.09.2018 10:00 - 19.09.2018 15:00