Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 13.12.2017 10:00 do 13.12.2017 14:00 Kalisz, al. Wolności 4

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 13 grudnia 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 9.2.2. Podczas szkolenia zostanie omówiony przedmiot konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Villa Calisia Kalisz przy Al. Wolności 4. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 12 grudnia br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Jeśli planujecie Państwo przyjazd samochodem, informujemy że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_ZIT_AKO_13.12.2017 (866.6 KB)

Szkolenie z Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO – środa 13 grudnia 2017 r.
Kalisz, al. Wolności 4
13.12.2017 10:00 - 13.12.2017 14:00