Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Formularz zgłoszeniowy: Szkolenie z „Prawidłowego udzielania zamówień oraz rozliczania projektów w ramach Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO 2014+” – piątek 27 września 2019 r.