Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 20.05.2019 09:00 do 20.05.2019 15:00 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 20 maja 2019 r. szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Standardy dostępności w projektach finansowanych ze środków UE

 

Zapewnianie możliwości równego korzystania z projektów finansowanych ze środków UE jest jednym z podstawowych zadań każdego beneficjenta. Obowiązek ten nakłada art. 7 rozporządzenia ogólnego, a w Polsce m.in. wytyczne ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami...

To wszystko brzmi niezrozumiale?

Przyjdź na szkolenie a wyjaśnimy krok po kroku co zrobić, żeby zapewniać równy dostęp. Jak dbać o możliwość udziału osób z niepełnosprawnością w projekcie, jak budować, żeby robić to zgodnie z prawem i dlaczego dostępność może się pojawiać nawet w miejscu, którego zupełnie się nie spodziewasz. 

Spotkanie podzielone jest na dwie części.

W pierwszej części omówimy standard architektoniczny. Jest to spotkanie przede wszystkim dla osób, które zamawiają usługi architektów i zlecają projektowanie. Powiemy na co szczególnie zwrócić uwagę, co oznacza pojęcie projektowania uniwersalnego i czego wymagać od projektantów.

Druga część spotkania to omówienie tzw. standardów miękkich. Wyjaśnimy jak zorganizować szkolenie, żeby każdy mógł wziąć w nim udział i jak prowadzić działania informacyjno-promocyjne, żeby nikogo nie wykluczać.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2019 r. o godz. 9.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Posiedzeń II, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 17 maja br. do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Agenda szkolenia 20 maja 2019 r. (302.5 KB)

 

Szkolenie ze Standardów dostępności w projektach finansowanych ze środków UE – poniedziałek 20 maja 2019 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
20.05.2019 09:00 - 20.05.2019 15:00