od 21.11.2017 09:00 do 21.11.2017 15:30 Piła, Plac Staszica 10 (Urząd Miasta Piły), sala 229B

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie dotyczącym rewitalizacji w działaniu, który odbędzie się 21 listopada w Pile - Plac Staszica 10 (Urząd Miasta Piły), sala 229B, w godz. 9:00 - 15.30.

Aby wziąć udział w warsztacie, należy do dnia 20 listopada do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas spotkania omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+. 

Udział w warsztacie jest BEZPŁATNY.

Agenda Piła 21.11.2017 (126.1 KB)

Warsztat "Rewitalizacja w działaniu" w Pile
Piła, Plac Staszica 10 (Urząd Miasta Piły), sala 229B
21.11.2017 09:00 - 21.11.2017 15:30