od 27.11.2017 09:00 do 27.11.2017 15:30 Poznań, ul. Świętego Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu po raz kolejny zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie dotyczącym rewitalizacji w działaniu, który odbędzie się 27 listopada w Poznaniu - ul. Świętego Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka), w godz. 9:00 - 15.30.

Aby wziąć udział w warsztacie, należy do dnia 22 listopada do godz. 15.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas warsztatu omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+. 

Udział w warsztacie jest BEZPŁATNY.

Agenda Poznań 27.11.2017 (126.1 KB)

Warsztat "Rewitalizacja w działaniu" w Poznaniu
Poznań, ul. Świętego Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka)
27.11.2017 09:00 - 27.11.2017 15:30