Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 18.02.2021 10:00 do 18.02.2021 12:00 Szkolenie online

Uwaga! Webinarium odbywa się tylko dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu -  szczegóły.

 

Zapraszamy na webinarium pn. "Delimitacja obszarów zdegradowanego i rewitalizacji – dane, sposoby analizy i prezentacji". Głęboka i wieloaspektowa degradacja przestrzeni może zostać odwrócona jedynie dzięki kompleksowej interwencji, obejmującej działania prowadzone na wszystkich płaszczyznach zjawisk kryzysowych, utożsamianych z rewitalizacją. Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach usługi polegającej na doradztwie eksperckim dla gmin województwa wielkopolskiego w procesie programowania wdrażania działań rewitalizacyjnych

 

Termin:

Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2021 r.(tj. czwartek), o godz. 10.00 i potrwa ok. 2 godziny.

 

Zgłoszenia:

Czas na zgłoszenia upływa 16 lutego (godz. 15.00).

 

Prowadzący:

dr inż. Przemysław Ciesiółka, Marcin Ługawiak

 

Ważne informacje:

W celu wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie powyższego formularza online ("Weź udział"). Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online.

 

Forma webinarium:

Webinarium zostanie zorganizowane w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Uczestnicy otrzymają link do spotkania, który po kliknięciu poprzez stronę internetową umożliwi udział w webinarium. Webinarium zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point i innych materiałów, które będą wyświetlane w trakcie prezentacji. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. Wybrane pytania będą wyświetlone i zostanie na nie udzielona odpowiedź. Przy mniejszej liczbie uczestników rozważyć należy możliwość dyskusji poprzez udzielanie głosu.

Cel:

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie:

1. Podstawowych założeń delimitacji obszarów zdegradowanego i rewitalizacji w ustawie o rewitalizacji

2. Specyfiki danych do przeprowadzenia delimitacji (wybór wskaźników jest kluczowym elementem poprawnie przeprowadzonej delimitacji) – przykłady zastosowanych wskaźników w programach rewitalizacji w Wielkopolsce

3. Sposobów pozyskiwania danych (dane wtórne i dane pierwotne) – przykłady sformułowania zapytań o dane, narzędzia pozyskiwania danych pierwotnych

4. Sposobów analizy danych – przykłady stosowanych metod (m.in. prezentacja metody Perkala)

5. Prezentacji danych – kartodiagramy, kartogramy

Webinarium dla gmin z delimitacji obszarów zdegradowanych i określenia zasięgu rewitalizacji. Zgłoś się do 16 lutego!
Szkolenie online
18.02.2021 10:00 - 18.02.2021 12:00