Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 30.06.2022 10:00 do 30.06.2022 11:00 ul. Zakładowa 4, Konin

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Fundusze Europejskie na miejsca pracy w Wielkopolsce Wschodniej”.

Celem spotkania jest przedstawienie form wsparcia na tworzenie miejsc pracy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Webinarium odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2022 r., w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.

Spotkanie skierowane jest do osób poszukujących pracy, a także do wszystkich zainteresowanych tematem webinarium.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod nr 632 408 535 oraz 661 612 515. Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Prowadzący spotkanie:

  • specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Załącznik

Program webinarium (209.2 KB)

Webinarium o Funduszach Europejskich na miejsca pracy w Wielkopolsce Wschodniej
ul. Zakładowa 4, Konin
30.06.2022 10:00 - 30.06.2022 11:00