Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 04.11.2020 10:00 do 04.11.2020 11:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków”. W pierwszej części spotkania omówiony zostanie trwający konkurs Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) dotyczący wsparcia żłobków. Druga część spotkania dotyczy aplikowania w ramach poddziałania 6.6.1 WRPO na program rehabilitacji zdrowotnej.

Webinarium odbędzie się w środę 4 listopada 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa spotkania to pracodawcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do szkolenia online.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program webinarium (471.8 KB)

Formularz zgłoszeniowy (191.5 KB)

Webinarium o Funduszach Europejskich na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków
Piła, ul. Grunwaldzka 2
04.11.2020 10:00 - 04.11.2020 11:00