od 24.07.2024 10:00 do 24.07.2024 11:30 Konin, spotkanie online

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji pracodawców i pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw”. Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na rozwój kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) oraz Priorytet 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Omówione zostaną aktualne projekty prowadzone przez Spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie:

  • Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców „Usługi rozwojowe – Inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”,
  • Działanie 10.1. Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej”.

Ofertę pozyskania Funduszy Europejskich na podnoszenie konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego zaprezentuje także przedstawiciel Instytutu ADN, który jest realizatorem wielu projektów szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Webinarium odbędzie się w środę 24 lipca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 na platformie ZOOM.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji wsparcia biznesu, nauki i edukacji.

Zgłoszenia na webinarium przyjmowane są na adres e-mail pife.konin@arrkonin.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 240 85 35. Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Prowadzący webinarium:  

  • specjalista ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie
  • przedstawiciel/ka Instytutu ADN

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

ul. Zakładowa 4
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: pife.konin@arrkonin.org.pl

Załącznik

Program webinarium (528.3 KB)

Webinarium o wsparciu na rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw
Konin, spotkanie online
24.07.2024 10:00 - 24.07.2024 11:30