Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 21.01.2022 10:00 do 21.01.2022 10:50 ul. Zakładowa 4, Konin

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”.

Celem spotkania jest przedstawienie bezzwrotnego dofinansowania na projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem spotkania będzie także przedstawienie informacji nt. procedury naboru i oceny projektów. Przedstawione zostaną zasady udzielania wsparcia oraz wymagana dokumentacja konkursowa. Zaprezentowana zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Do udziału w webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania.

Wykładowcy: specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Webinarium odbędzie się w piątek 21 stycznia 2022 r., w godzinach od 10:00 do 10:50 na platformie ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie 661 612 515. Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Załącznik

Program webinarium (276 KB)

Webinarium pn. "Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020"
ul. Zakładowa 4, Konin
21.01.2022 10:00 - 21.01.2022 10:50