Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 23.05.2022 10:00 do 24.05.2022 14:00 Hotel NH POZNAŃ, ul. Św. Marcin 67, Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Poznaniu, podsumowującej  projekt pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

Termin: 23-24 maja 2022 r.

Miejsce: Hotel NH POZNAŃ, ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań

W wizycie mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele gmin z woj. wielkopolskiego, max. 2 osoby z danej gminy, które uczestniczą  w projekcie  „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W przypadku zwiększonej liczby zgłoszeń, przekraczającej możliwości organizatora, pierwszeństwo będą mieli przedstawicie gmin, którzy wcześniej deklarowali chęć udziału w przeprowadzonej przez UMWW ankiecie.

W celu wzięcia udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza online ("Weź udział"). Czas na zgłoszenie upływa 17 maja 2022 r. Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa.

Nocleg oraz catering zapewnia organizator. Uczestnicy wizyty pokrywają wyłącznie koszty transportu do/z Poznania i ewentualne kosztu opłaty parkingowej (hotel nie zapewnia miejsc parkingowych). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z menu wegetariańskiego. W przypadku braku korzystania z noclegu prosimy o informację w tym zakresie.

Informacje i potrzeby należy zgłaszać na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl.

Wstępny program (86.5 KB)

Wizyta studyjna podsumowująca projekt rewitalizacyjny
Hotel NH POZNAŃ, ul. Św. Marcin 67, Poznań
23.05.2022 10:00 - 24.05.2022 14:00