Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 09.06.2022 11:00 do 09.06.2022 12:00 Kalisz, ul. Zacisze 2

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o programie Jessica 2, oferującym preferencyjne, niskooprocentowane pożyczki dla projektów rewitalizacyjnych. Inicjatywa Jessica 2 współfinansowana jest z Funduszy Europejskich w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, przede wszystkim przedstawicieli poniższych podmiotów z Wielkopolski:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 7 czerwca  do godziny 12:00. Formularz znajduje się na stronie http://warp.org.pl/webinarium-pt-jessica2-zrewitalizuj-swoja-okolice-z-funduszami-europejskimi/. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

Załącznik

Program webinarium (241.6 KB)

Wsparcie na projekty rewitalizacyjne z programu Jessica 2 – webinar
Kalisz, ul. Zacisze 2
09.06.2022 11:00 - 09.06.2022 12:00