Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 05.05.2021 09:00 do 05.05.2021 15:00 Szkolenie online

Uwaga! Szkolenie jest skierowane tylko do gmin z woj. wielkopolskiego, które zgłosiły się do projektu dot. wzmocnienia ich zdolności do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Dostępność w rewitalizacji” .

Celem realizacji szkoleń online pt. „Dostępność w rewitalizacji” jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zgodnie ze standardami określonymi     w Programie Dostępność Plus 2018-2025, zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowaniu konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), a także uniwersalne projektowanie terenów i budynków (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych). Szkolenie będzie ukierunkowane na spełnienie wymagań dostępności w instytucjach publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno –komunikacyjnej.

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Terminy

Szkolenia, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach:

Termin I: 28 kwietnia 2021

Termin II: 5 maja 2021

Termin III: 12 maja 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Zgłoszenia

Wystarczy wybrać jeden z zaproponowanych terminów i wysłać zgłoszenie. Czas na zgłoszenia upływa 23 kwietnia 2021 (do końca dnia).

 

Ważne informacje

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza online ("Weź udział"), pod jednym z wybranych terminów. Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Zapisy na szkolenia „Dostępność w rewitalizacji”
Szkolenie online
28.04.2021 09:00 - 28.04.2021 15:00
Zapisy na szkolenia „Dostępność w rewitalizacji”
Szkolenie online
05.05.2021 09:00 - 05.05.2021 15:00
Zapisy na szkolenia „Dostępność w rewitalizacji”
50
12.05.2021 09:00 - 12.05.2021 15:00