Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 23.01.2019 11:00 do 23.01.2019 14:13 Poznań, ul. Szyperska 14

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza
potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców
na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach
Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+
konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań.

Spotkanie informacyjne adresowane jest do potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+. W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  1. podmioty ekonomii społecznej,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. instytucje rynku pracy,
  4. jednostki organizacyjne jst,
  5. państwowe jednostki budżetowe.

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Szczegółowych informacji nt. spotkania udziela
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+
WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

 Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18
Poznań, ul. Szyperska 14
23.01.2019 11:00 - 23.01.2019 14:13