Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 04.12.2018 11:00 do 04.12.2018 14:30 Poznań, ul. Szyperska 14

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza
Beneficjentów realizujących projekty
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020
na szkolenie
pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

 

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61‑754 Poznań.

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem przez Beneficjentów WRPO 2014‑2020 Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz zwrotem środków w ramach realizowanych projektów. Prelegenci przybliżą także obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów oraz standardy dostępności dla polityki spójności 2014‑2020.

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Dojście do budynku, w którym odbędzie się szkolenie, jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+
WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?
Poznań, ul. Szyperska 14
04.12.2018 11:00 - 04.12.2018 14:30