Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 15.11.2018 11:00 do 15.11.2018 15:00 Poznań, ul. Szyperska 14

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza
Beneficjentów realizujących projekty
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020
na szkolenie
pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

 

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61‑754 Poznań.

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Podczas szkolenia omówiona zostanie kwestia najczęściej pojawiających się nieprawidłowości przy realizacji projektów WRPO 2014+. Zgłębione zostanie także zagadnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które omówią specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Dojście do budynku, w którym odbędzie się szkolenie, jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu tel. 61 846 38 23. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie jest współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?
Poznań, ul. Szyperska 14
15.11.2018 11:00 - 15.11.2018 15:00