W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie unijne przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w subregionie kaliskim. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację projektu Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie ponad 1,5 mln zł z WRPO 2014+. Projekt wykorzystując innowacyjne narzędzia wsparcia kształcenia zawodowego służyć ma dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

- Chcemy zarazić ideą, która przyświeca Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. To bardzo ważny komponent WRPO 2014+, który służy przede wszystkim rozwiązywaniu problemów na rynku pracy. Obecnie mamy  ogromny niedobór rąk do pracy i dlatego nie do przecenienia jest dziś jakość kształcenia. Projekt przygotowany przez Cech Rzemiosł różnych w Krotoszynie wychodzi temu naprzeciw – podkreśla Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Ponad 350 uczniów i blisko 100 instruktorów zdobędzie umiejętności i doświadczenie w zawodach poszukiwanych dziś na regionalnym rynku pracy. Utworzona zostanie specjalna platforma internetowa skupiająca innowacyjne narzędzia. Powstanie także e - Punkt Informacji i Kariery.

Konferencja 1

Pobierz jako PDF