Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Eksperci ostrzegają, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym dotykają coraz szersze rzesze Polaków. W samym woj. wielkopolskim aż 8 proc. dzieci i młodzieży potrzebuje pomocy psychiatrycznej – razem z dorosłymi to łącznie ponad 667 tys. osób. Niestety, niewielka liczba poradni  zdrowia psychicznego, długie okresy oczekiwania na wizytę u psychiatry sprawiają, że pomoc nadchodzi często dopiero wtedy, gdy sytuacja jest na tyle poważna, że konieczna jest hospitalizacja. Można tego uniknąć zmieniając podejście do opieki psychiatrycznej tak, by główny nacisk położyć na pracę w środowisku pacjenta. Rozwiązaniem są Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, które od dwóch lat powstają w naszym regionie, dzięki wsparciu unijnemu z WRPO 2014+. Tym razem dołączą do nich placówki w Swarzędzu i Poznaniu.  Umowy z beneficjentami - Instytutem Psychoedukacji Sp. z o. o. i firmą „DREWS” Agnieszka Drews - podpisał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.  

- Tych nieco ponad 14 milionów złotych przeznaczymy na włączenie społeczne, a mówiąc językiem potocznym – na pomoc społeczną osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom – zapowiedział Wicemarszałek Jankowiak. - Są to pieniądze przeznaczone na szeroko rozumianą pomoc na rzecz rodziny i naszego zdrowia, a w perspektywie - efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Chodzi po prostu o to,  aby dziś osoby wykluczone z tego rynku z powodu zdrowia, mogły wrócić i efektywnie pracować. Jest to możliwe, tylko trzeba ludziom w tym pomóc.

Dla dorosłych i dzieci

Taką pomoc będą właśnie świadczyć Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, na których tworzenie i funkcjonowanie zostaną przeznaczone miliony dla poznańskiej i swarzędzkiej placówki. Realizacja ich projektów to nie tylko szansa na poprawę stanu zdrowia 710 osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, to również szansa na stworzenie w Wielkopolsce sieci wsparcia dla tych osób. Do dziś Wielkopolanie mogli korzystać z dwóch placówek uruchomionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Centrum Medycznego HCP w Poznaniu oraz Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o. o. w Obornikach. Od dziś wsparcia szukać można będzie również w Swarzędzu, a w Poznaniu wzrośnie dostępność do specjalistów.

Celem projektów jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych – temu właśnie będzie służyć utworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W sumie umożliwi to wsparcie 1320 osób, w tym 710 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do mieszkańców Poznania i wschodniej części powiatu poznańskiego.

Zaczynają działać

Planowane w projektach wsparcie (zgodnie z rozporządzeniem ws. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022) będzie obejmować utworzenie w sumie trzech ŚCZP - jednego dla dzieci i młodzieży (co jest szczególnie ważne z uwagi na ograniczony dostęp wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi) oraz dwóch centrów dla osób dorosłych. W ramach projektów stworzone zostaną punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, zespoły ambulatoryjne, środowiskowe (mobilne) oraz dzienne (hospitalizacja dzienna psychiatryczna). Ponadto, w projektach przewidziano działania uzupełniające – profilaktyczne i rehabilitacyjne.

Projekty realizowane są od początku 2020 r. – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu (uruchamianie ŚCZP w Swarzędzu rozpocznie się w czerwcu), a zakończą się do 31 grudnia 2022 r.

 

Pobierz jako PDF