Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Projekt LIFE AFTER COAL PL uzyskał bardzo wysoką punktację w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, która zarządza programami Komisji Europejskiej, przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

- Staraliśmy się o dofinansowanie w wysokości 18 mln euro na wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. To bardzo ambitne wyzwanie, przy takim wsparciu finansowym będzie miało duże szanse powodzenia. Zależy nam na tym, aby z wypracowanych wzorców skorzystały także inne wielkopolskie miasta i gminy oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem projektu LIFE AFTER COAL PL, zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2031, jest znaczne skrócenie czasu, niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii, poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez:

•          zbudowanie systemu zarządzania, zmierzającego do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym;

•          uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną;

•          mobilizację dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcję i redystrybucję na rzecz Strategii.

Konsorcjum projektu tworzy Województwo Wielkopolskie oraz partnerzy, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe czy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, dedykowanym współfinansowaniu projektów z obszaru klimatu i ochrony środowiska. Nadrzędnym założeniem programu LIFE jest wspieranie procesu implementacji prawa ochrony środowiska UE, przeprowadzania założeń polityki UE w tym obszarze, a także rozpoznawanie oraz popularyzacja nowych rozwiązań dla problemów związanych ze środowiskiem.

 

Więcej na temat wsparcia unijnego dla Wielkopolski Wschodniej w artykule Ratunek dla wysychających jezior, szkolenia pracownicze, nowe autobusy. 387 mln euro dla Wielkopolski Wschodniej

Pobierz jako PDF