Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro i zostanie udzielona w formie zwrotu 80 % kosztów kwalifikowalnych działania.

Termin składania wniosków mija 10 grudnia br. Aplikacja może być sporządzona w języku polskim (musi być przygotowana w jednym z urzędowych języków UE).

Wnioski mogą składać m. in.:
- media/agencje informacyjne (media tradycyjne i nowe media etc.)
- organizacje non-profit;
- uniwersytety i instytucje edukacyjne;
- ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
- organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne;  z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności).
 

 W tegorocznej edycji konkursu przewidziano dwa główne działania:  
- działanie 1: Wsparcie na opracowywanie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE przez media i inne kwalifikujące się podmioty,
- działanie 2: Promowanie polityki spójności UE przez uniwersytety i inne instytucje edukacyjne.
 

Więcej informacji o konkursie znajdziesz w poniżyszym linku

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW_2019CE16BAT117 (614.5 KB)

Dokumenty oraz  szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dotację znajdą Państwo na stronie

Pobierz jako PDF