Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Agenda miejska dla UE (UAEU)  jest wspólną inicjatywą europejską. Powstała na podstawie wieloletniej, rosnącej uwagi poświęcanej polityce miejskiej UE. Dokument założycielski, Pakt Amsterdamski, opisuje podstawowy cel - angażowanie władz miejskich w dojście do lepszego stanowienia prawa, lepszego finansowania i poszerzania wiedzy.

Głównym mechanizmem realizacji założeń Agendy Miejskiej są Partnerstwa między miastami, Komisją Europejską, innymi instytucjami i organami UE, rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe i szereg innych interesariuszy.

Wspólnie opracowują plany działania mające na celu:

W ramach Agendy Miejskiej zawarto już 14 partnerstw tematycznych. W wyniku odnowienia agendy miejskiej dla UE zgodnie z parametrami przyjętymi w ramach umowy z Lublany w listopadzie 2021 r. proponuje się uruchomienie w 2022 r. dwóch nowych partnerstw tematycznych: jednego w sprawie zrównoważonej turystyki i jednego w sprawie zazieleniania miast.

Miasta, państwa członkowskie, państwa partnerskie, regiony, konsorcja miast, krajowe miejskie organizacje patronackie i inne podmioty zainteresowane przystąpieniem do jednego lub obu nowych partnerstw mogą składać wnioski o przystapienie do partnerstw do dnia 16 września 2022 r. do godziny 18:00.

Wszystkie informacje oraz formularze aplikacyjne znadują się TUTAJ.

Pobierz jako PDF