Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zmiany Strategii ZIT dla rozwoju AKO, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (13 sierpnia 2019 r.) jak i Ministra Rozwoju (2 września 2019 r.). Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków są kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+.

Strategia ZIT dla rozwoju AKO (7.9 MB)

Tabela zmian (2 MB)

Uchwała RAKO nr TO 9/2019 (426.7 KB)

Uchwała ZWW nr 1154/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 1904/2016 ws. zm Strategii ZIT AKO (314.5 KB)

Opinia MIR z dnia 2.09.2019 (89 KB)

Pobierz jako PDF