Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W wyniku przeprowadzonych uzgodnień z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, dodano projekt do Załącznika nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego. Aktualizacji powyższego Załącznika dokonano na mocy Uchwały nr 5022/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji treści Załącznika nr 5b „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO” do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego. Projekty infrastruktury B+R zawarte w Załączniku nr 5b do Kontraktu podlegają procedurze konkursowej w ramach wsparcia infrastruktury B+R w sektorze nauki.

Zaktualizowany załącznik dostępny jest pod adresem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/315

Pobierz jako PDF