Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W celu ułatwienia Beneficjentom realizacji projektów w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej IZ WRPO 2014+ zaktualizowała poniższe załączniki dokumentacji konkursowej w szczególności do zapisów obowiązujących wytycznych obszarowych oraz zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczania podatku od towarów i usług (VAT).

Zmiany nie dotyczą projektów objętych korektą systemową.

8.20 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 - 31.08. 2019 (728.5 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - 31.08.2019 (598.9 KB)

5 Biznesplan - 31.08.2019 (691.5 KB)

8 Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego - 31.08.2019 (732.5 KB)

9 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego - 31.08.2019 (518.3 KB)

10 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków 31.08.2019 (444 KB) (nowy załącznik)

11 Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków 31.08.2019 (509.7 KB) (nowy załącznik)

Pobierz jako PDF