Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W celu ułatwienia Beneficjentom realizacji projektów w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej IZ WRPO 2014+ zaktualizowała poniższe załączniki dokumentacji konkursowej w szczególności do zapisów obowiązujących wytycznych obszarowych oraz zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczania podatku od towarów i usług (VAT).

Zmiany nie dotyczą projektów objętych korektą systemową.

8.21 Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - 31.08.2019 (640 KB)

4. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - 31.08.2019 (768 KB)

5. Biznesplan - 31.08.2019 (1 MB)

8. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego - 31.08.2019 (728.5 KB)

9. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem - 31.08.2019 (689.8 KB)

10. Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków - 31.08.2019 (444.7 KB) (nowy załącznik)

11. Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków - 31.08.2019 (510.2 KB) (nowy załącznik)

Pobierz jako PDF