Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z nieprzystąpieniem przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) województwa wielkopolskiego, pomimo wcześniejszego zadeklarowania udziału, do realizacji w trybie pozakonkursowym projektu w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), po konsultacji z Komisją Europejską, zmuszona jest do anulowania ogłoszonego we wrześniu 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie projektu i zmiany trybu pozakonkursowego wyboru projektów na tryb konkursowy.

W związku z powyższym, w roku 2016 planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, w ramach którego ubiegać się o dofinansowanie będą mogły wszystkie zainteresowane m.in. PCPR, MOPR oraz OPS z województwa wielkopolskiego. O szczegółach dotyczących przedmiotowego konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformuje w terminie późniejszym.

Pobierz jako PDF