Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zlecił firmie IBC GROUP Central Europe Holding S. A. realizację usługi pn. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027”.

Badanie posłuży ocenie dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach WRPO 2014-2020, a także wspomoże projektowanie takich działań w przyszłości.

Aby zrealizować te cele przedstawiciele zespołu badawczego mogą zwracać się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w wywiadzie lub panelu ekspertów. Państwa opinie, wiedza i doświadczenie są niezbędne do sformułowania trafnych wniosków, dzięki którym pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą mogli skuteczniej i efektywniej przekazywać mieszkańcom regionu wiedzę o Funduszach Europejskich.

W związku z tym prosimy o współpracę z zespołem badawczym - Państwa udział w badaniu jest kluczowym warunkiem realizacji przedmiotowej ewaluacji.

Członkowie zespołu badawczego mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskają w trakcie realizacji badania, a zgromadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celach badawczych na użytek niniejszej ewaluacji. Zespół badawczy jest także zobowiązany do postępowania zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

 

W razie pytań związanych z realizacją badania informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy badania ewaluacyjnego: Pan Jakub Wróblewski

 tel.: 603 812 946, e-mail: jakub.wroblewski@ibc-group.pl

ze strony Zamawiającego: Pan Adrian Nejman

tel.: +48 61 626 63 26, e-mail: adrian.nejman@umww.pl

Pobierz jako PDF