Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z PKP PLK umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp. – prace projektowe”. Podczas spotkania PKP PLK podpisało także umowę z konsorcjum firm Infrares Sp. z o.o. oraz Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych dla ww. projektu.

wybrane (3)– Musimy cofnąć się do czasu realizacji największego – wartego 600 mln złotych – projektu, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z funduszy unijnych, jakim była rewitalizacja linii z Poznania do Piły, ponieważ już wtedy było wiadomo, że będzie trzeba doprowadzić brakującą linię dwutorową przynajmniej do stacji Oborniki oraz  zbudować przeprawę przez Wartę – powiedział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. –  Wtedy nie było nas stać na tę inwestycję. Teraz  właśnie przystępujemy do realizacji tego planu razem z PKP PLK.

Z programu regionalnego  w ramach nowej perspektywy unijnej – a liczę, że pojawią się na to środki finansowe – planujemy zrealizować już samą inwestycję – dodaje Wojciech Jankowiak. – Jej koszty szacujemy na ponad 100 mln złotych.

Umowę z Wicemarszałkiem Jankowiakiem podpisali Piotr Bruss – Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni i Zbigniew Miliński – Zastępca Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 4,6 mln złotych, a kwota unijnego dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego to blisko 3,2 mln zł. Projekt, nad którym prace potrwają około roku, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, dopuszczeń, warunków oraz decyzji niezbędnych do budowy wskazanego fragmentu linii kolejowej nr 354. 

Jednym z najważniejszych elementów nowego projektu – dobudowania drugiego toru od stacji Oborniki Wlkp. Miasto do stacji Oborniki Wlkp. oraz drugiego mostu przez Wartę – jest budowa mijanki w Parkowie, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych pociągów z Poznania Gł. w kierunku Rogoźna Wlkp.

Realizacja projektu pozwoli w przyszłości na usprawnienie połączeń w transporcie zbiorowym oraz towarowym.

Pobierz jako PDF