Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

„Każdy z tych projektów cieszy, choć są z zupełnie różnych obszarów tematycznych WRPO 2014+. Wszystkie mają wspólny mianownik, czyli akcent na rozwój, w różnych sferach naszego życia w Wielkopolsce. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich stawia na rozbudowę infrastruktury badawczej, bo tylko innowacyjne działanie jest przepustką do sprostania wymogom konkurencji na rynku lokalnym i globalnym. Gmina i Miasto Skalmierzyce sięgają po wsparcie z myślą o osiągnięciu konkretnego celu społecznego, bo chcą aktywizować mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. I wreszcie Gmina Miejska w Chodzieży, która oswaja z ekologią różne grupy wiekowe i społeczne, kształtując nawyki, które zaprocentują zwiększając poczucie odpowiedzialności za środowisko” – podsumował Marszałek Marek Woźniak podpisanie trzech kolejnych umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu  realizuje projekt „Utworzenie Centrum Analiz i Badań Surowców, Procesów oraz Bioproduktów w celu zwiększenia potencjału biogospodarki dla rozwoju rolnictwa i gospodarki w obiegu zamkniętym”. Warte ponad  8 mln zł działania zostały wsparte kwotą blisko 5 mln zł.

Celem nadrzędnym projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej Instytutu w celu wzrostu konkurencyjności jego usług na rynku lokalnym i globalnym oraz odpowiedź na bieżące potrzeby międzynarodowej nauki w temacie zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej oraz biogospodarki (w perspektywie zagrożenia ubóstwem surowców konwencjonalnych oraz galopujących zmian klimatu). Pozyskany w wyniku inwestycji sprzęt pozwoli na zaawansowane prace B+R nad roślinami włóknistymi i zielarskimi, surowcami pozyskanymi z tych roślin, włókien zwierzęcych oraz produktami z nich wytwarzanymi pod kątem gospodarki w obiegu zamkniętym. Realizacja projektu pozwoli także na zwiększenie zasobów genowych dla zapewnienia różnorodności odmian roślinnych. Umożliwi opracowanie alternatywnych biodegradowalnych produktów o zwiększonej trwałości, z możliwością recyklingu i ponownego wykorzystania. Jest to odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane do Instytutu przez podmioty komercyjne.

„Aktywizacja mieszkańców oraz walka z wykluczeniem społecznym poprzez rewitalizację obiektu sportowego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” to tytuł projektu realizowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. Przedmiotem projektu, wartego blisko 913 tys. zł, gdzie komponent  unijny to niemal 721 tys. zł, jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowych Skalmierzycach. Zakres inwestycji obejmuje budowę infrastruktury sportowej z nawierzchni syntetycznej w tym: budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa, stworzenie bieżni trójtorowej o długości 60m, budowę skoczni do skoku w dal, przesunięcie oświetlenia boiska oraz wymianę ogrodzenia terenu.  Infrastruktura sportowa  będzie dostępna do użytku dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a także innych osób z gmin ościennych. Po zakończeniu budowy obiektu, Beneficjent zapewni bogatą i różnorodną ofertę sportową dla lokalnej społeczności.

Gmina Miejska w Chodzieży uzyskała 276 tys. marszałkowskiego dofinansowania unijnego dla wartego 325 tysięcy złotych „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”.  W ramach Miejskiej Praktycznej Edukacji Ekologicznej zostaną zakupione i zamontowane urządzenia do segregacji odpadów oraz urządzenia dostarczające energię odnawialną wraz z funkcją pomiaru jakości powietrza - rozmieszczone na zasadzie gęstej „siatki” na planie miasta Chodzież, z łatwym dostępem, treścią ekologiczną i nawigującą oraz towarzyszącymi tablicami edukacyjnymi przy każdym z urządzeń. Przygotowany zostanie także m.in. materiał edukacyjny w formie gazetowej, dystrybuowany do wszystkich gospodarstw domowych w Chodzieży, z treścią informatorów poradników, mapą dostępu urządzeń oraz opisem całego Projektu. Działaniom tym towarzyszy Plenerowy Punkt Edukacji Ekologicznej „Chodzieski Eko Ludek”- to cykl zajęć edukacyjnych, realizowanych plenerowo podczas imprez odbywających się w Chodzieży i zajęć we współpracy z chodzieskimi organizacjami pozarządowymi.

Pobierz jako PDF