Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 13 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 z dnia 11 września 2019 r.

Stosowanie Wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia Wytycznych może nastąpić w każdym czasie, w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu stosowania Wytycznych, zastępującej niniejszą informację.

IZ WRPO 2014+ zachęca wszystkich Beneficjentów do zapoznania się z treścią załączonych informacji.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ podkreśla, iż zgodnie z załączonym pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych stosuje się do projektów, które zakładają działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. IZ WRPO 2014+ zastrzega również, iż skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez MFiPR generuje konieczność wprowadzenia stosownych zmian do wniosku o dofinansowanie, które bezwzględnie wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej.

Pismo MFiPR przekazujące informacje o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych (118 KB)

Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych (114.9 KB)

Pobierz jako PDF