Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 10 września 2018 roku w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu odbyła się „Regionalna Konferencja Ekonomii Społecznej” zorganizowana w ramach pilotażowego projektu "Europejskie regiony ekonomii społecznej 2018" uruchomionego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Organizatorami konferencji byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Celem projektu "Europejskie regiony ekonomii społecznej 2018" jest budowanie skutecznych sieci podmiotów ekonomii społecznej i innowacji społecznych oraz podnoszenie świadomości na temat ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Do udziału w projekcie Komisja Europejska wybrała 30 regionów z całej Europy, w tym Region Wielkopolski.

Konferencja zorganizowana w Poznaniu poświęcona została systemowi wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, a w szczególności dyskusji o przyszłości ekonomii społecznej i jej finansowaniu oraz roli jaką będą odgrywały innowacje społeczne i lokalne partnerstwa w tworzonym systemie. Te tematy zostały poruszone podczas paneli dyskusyjnych z ekspertami, które odbyły się w drugiej części konferencji.

Natomiast w pierwszej części prelekcje wygłosili zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Sławomir Tokarski, Dyrektor Generalny Departamentu Innowacji i Zaawansowanej Produkcji, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pan Andrzej Radniecki, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski, a także przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesu.

Źródło: ROPS w Poznaniu

Relacje z wydarzenia będzie można obejrzeć 19 września w magazynie "Zmieniamy Wielkopolskę" (TVP Poznań, godz. 17.50).

Na zdjęciu czterech uczestników debaty o ekonomii społecznej.

Pobierz jako PDF