Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Standard WCAG 2.1 rozszerza wymagania zawarte w Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z którymi obowiązuje standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

 

Aktualizacja standardu WCAG 2.1 została przygotowana przede wszystkim z myślą o trzech grupach użytkowników:

- osób słabowidzących,

- osób z problemami poznawczymi,

- użytkowników urządzeń mobilnych.

Uwzględnia również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem.

 

Standard WCAG 2.1 w porównaniu do wersji 2.0 został uzupełniony o 1 nową wytyczną oraz 17 nowych kryteriów sukcesu.

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

1. Wytyczna 3.5, która uwzględnia nowe sposoby na wprowadzanie danych w zakresie interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.). Uwzględnia nowe metody wprowadzania danych, nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej i wirtualnej oraz głosu, ale także za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego.

2. Obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących, który będzie się poprawnie zawijał i powiększał, a grafika powinna posiadać odpowiedni kontrast.

3. ze względu na potrzeby osób z problemami poznawczymi uwzględniono takie projektowanie formularzy, aby poprawiały wprowadzane dane, o ile to tylko możliwe.

4. Uwzględniono najnowsze urządzenia mobilne, których interfejs można obsługiwać zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Wprowadzono obowiązek opcjonalnego wyłączania dodatkowych czujników, aby np. osobie ze spastycznościami nie uruchamiała się funkcja wymagająca potrząsania. Zawarto również klika wskazówek dla osób tworzących interfejsy, aby pamiętali o użytkownikach mających mniejszą sprawność manualną.

 

W celu ujednolicenia obowiązujących standardów, rekomendujemy wszystkim beneficjentom stosowanie w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach, rozszerzonego standardu WCAG 2.1, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Zwracamy również uwagę, że podmioty publiczne o których mowa w art. 5 niniejszej ustawy, są zobowiązane do stosowania ww. zaleceń.

Pobierz jako PDF