Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy o rozpoczęciu fazy gromadzenia danych w ramach realizacji badania pn.: Ewaluacja skuteczności projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 8.3.3 „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz Poddziałania 8.1.3 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Wykonawcą badania jest konsorcjum poznańskich firm: AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach oraz Piotr Fuchs Smart Research.

Badanie służy ocenie skuteczności obu projektów oraz ich adekwatności do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Uzyskane wyniki mają pomóc we wprowadzeniu ewentualnych usprawnień w realizacji projektów oraz dostarczyć wiedzy, która mogłaby zostać wykorzystana w procesie programowania w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie niesie za sobą epidemia, niemniej bez Państwa pomocy nie osiągniemy celu badania. W związku z tym, w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, prosimy o udział w badaniu i udzielenie informacji wszystkie osoby – uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, nauczycieli, przedstawicieli szkół, przedsiębiorstw i instytucji, z którymi skontaktują się w tej sprawie przedstawiciele Wykonawcy.

Jedynie dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie pozyskanie danych niezbędnych do osiągnięcia celów badania, a w dalszej perspektywie – praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników. Oczywiście udzielane informacje podlegają ochronie, zgodnie z regułami poufności i anonimowości oraz zasadami ochrony danych osobowych.

Równocześnie informujemy, że w związku z epidemią COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, badania mogą odbyć się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat badania pod linkiem https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja-2/wiadomosci-ewaluacja

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

p. Piotr Fuchs – Kierownika badania, tel. kom.: 603 788 712, e‑mail: p_fuchs@op.pl;

p. Elżbieta Stosio-Sielach, tel. kom.: 791 512 013, e‑mail: ela.stosio@pracowniabadawcza.com

ze strony Zamawiającego:

p. Paweł Śliwa, tel.: (61) 626 72 63, e‑mail: pawel.sliwa@umww.pl

Pobierz jako PDF