Na ten cel w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” popłynie ponad 10 mln zł. Umowy na dofinansowanie projektów w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Najpierw Kostrzyn

20240213141804_dsc0842Kostrzyński projekt zakłada m.in. stworzenie Centrum Wsparcia wraz z wypożyczalnią sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jego uczestników, pobyty dzienne w klubie seniora i całodobowe w mieszkaniu wspomaganym oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych.

W Kostrzynie umowa podpisana została z Fundacją na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”, a tytuł projektu, którego partnerami są również gmina Kostrzyn i Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka, to: „Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn”. W wydarzeniu wzięli udział seniorzy, którzy przez ostatnie lata także korzystali z oferty, którą zapewniał im miejscowy samorząd w oparciu o środki UE. Teraz ta inicjatywa będzie niejako kontynuowana i rozszerzona.

 – Cieszy mnie, że fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej ponownie popłyną na realizację projektów związanych ze wsparciem seniorów i osób niepełnosprawnych. W przypadku podpisywanej umowy to ponad 3,3 mln złotych, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej prawie 4,8 mln złotych. Jestem przekonany, że grupa docelowa projektu, czyli prawie 250 niesamodzielnych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz 30 opiekunów faktycznych zyska na realizacji tego projektu, na który istnieje faktyczne zapotrzebowanie – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

…potem Buk

Kolejna umowę, tym razem z Fundacją AKME, Wicemarszałek Jankowiak podpisał w Buku. Fundacja przy wsparciu partnerów 20240213141745_1(gminy Buk oraz Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”) będzie realizowała projekt „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje”. Całkowita wartość projektu to prawie 10,5 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi ponad 7,3 mln zł. Grupę docelową stanowi 370 osób niesamodzielnych oraz 200 opiekunów faktycznych.

– Projekt ma na celu umożliwienie jego uczestnikom, czyli osobom, które bez pomocy innych by sobie po prostu nie poradziły, sprawne i samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Cieszę się, że z funduszy unijnych możemy wspierać tego rodzaju inicjatywy – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

W ramach projektu Fundacji AKME, realizowanego w Poznaniu i powiecie poznańskim, przewidziano m.in. stworzenie 73 nowych miejsc w dwóch dziennych domach pomocy, w ramach których uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekuńczych, wsparcie 3 klubów seniora oraz utworzenie 10 miejsc w dwóch mieszkaniach wspomaganych.

O dotychczasowej działalności Fundacji AKME posłuchasz w naszym videocaście „Zmiany tworzymy razem” (oglądaj od 18 minuty) - kliknij

Projekty zostaną dofinansowane w ramach nowego programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

Pobierz jako PDF