Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dobiegła końca rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Złotnikach w gminie Suchy Las. Dzięki odrestaurowaniu dworca przywrócona została jego funkcja użytkowa, z zachowaniem pierwotnego charakteru architektonicznego. W czwartek 25 listopada uroczyście otwarto dworzec.

„Dzięki rewitalizacji dworzec w Złotnikach został dostosowany do potrzeb zarówno pasażerów, jak i funkcji społecznych” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak dodając, że „dworzec znajduje się na terenie węzła przesiadkowego, na który gmina również pozyskała środki unijne z WRPO 2014-2020. Podobnie, jak na węzły w Golęczewie i Chludowie. Wszystkie te stacje znajdują się przy linii kolejowej do Piły, zrewitalizowanej przy wsparciu funduszy unijnych, będących w dyspozycji  Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  Dzięki temu udało się stworzyć dobrą ofertę dla podróżujących mieszkańców gminy Suchy Las”.

Na rewitalizację budynku Gmina Suchy Las otrzymała dofinansowanie w wysokości 369 845,29 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 3,5 mln. W ramach tej kwoty wykonano prace rozbiórkowe części istniejącej i odtworzono całość, zachowując pierwotny charakter architektoniczny i zabezpieczając istniejące elementy zabytkowe. Dobudowane zostały garaże, a przed budynkiem powstały elementy małej architektury. Pomieszczenia budynku zostały zaadaptowane na potrzeby siedziby Straży Gminnej, biblioteki oraz poczekalni dla pasażerów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Również w czwartek Marszałek Marek Woźniak oraz Wójt Grzegorz Wojtera w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie podpisali umowę na dofinansowanie „Rozbudowy powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegającej na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Stefańskiego i ul. Szkółkarskiej. Łącznie gmina zaplanowała powstanie ponad 2 km ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż tych dwóch ulic.

„Cieszę się, że mogłem podpisać z władzami gminy Suchy Las już dziesiątą umowę na wsparcie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ta inwestycja dotyczy niskoemisyjności i zachęca mieszkańców do korzystania z transportu rowerowego, przyczyniając się do zmieszania emisji szkodliwych substancji. To również znaczące poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego” – mówi Marszałek Marek Woźniak.

„Ścieżka rowerowa, nowa nawierzchnia, kanalizacja teletechniczna, przebudowa kanalizacji sanitarnej – mówiąc w skrócie – duża inwestycja” – podsumował zakres zadań Wójt Grzegorz Wojtera.  

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 3,3 mln zł, z czego ponad 1,4 mln zł wyniesie unijne dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Pobierz jako PDF