Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Przypominamy Beneficjentom WRPO o okazji rozszerzenia realizowanych projektów o dodatkowe finansowanie przeznaczone na współpracę z partnerem ponadnarodowym z Unii Europejskiej. Grant wynosi 100 tysięcy złotych, a procedura ubiegania się jest nieskomplikowana. Pomocą służą dwaj operatorzy Działania 4.3 POWER:

Grupa ProfesjaMiędzynarodowa współpraca się opłaca,  https://grupaprofesja.com/projekty/mwso/ nabór do 30 czerwca br.

Fundacja Fundusz WspółpracyŚcieżki współpracy, http://www.sciezkiwspolpracy.pl/o-projekcie/ nabory: wrzesień 2019, styczeń, kwiecień 2020.

Pobierz jako PDF