Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Od września 2018 r. Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację projektu pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS. Fundacja, jako operator „Ścieżek współpracy”, będzie, w drodze konkursu, przyznawała granty umożliwiające realizatorom projektów PO WER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego.

Zakłada się wdrożenie i wypracowanie do 30 sierpnia 2021 r. ponad 200 rozwiązań, które – dzięki współpracy z partnerami z obszaru UE – pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie na udoskonalenie istniejących mechanizmów (w zakresie rezultatów i produktów) oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

O grant w ramach projektu będą mogły ubiegać się podmioty, które realizują projekt standardowy w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11.

Okres realizacji projektu standardowego musi zawierać się w okresie wrzesień 2018 – sierpień 2021, jednocześnie okres realizacji projektu grantowego musi zawierać się w okresie realizacji projektu standardowego.

Szczegółowych informacji udziela realizator projektu - Fundacja Fundusz Współpracy http://www.sciezkiwspolpracy.pl/

 

Pobierz jako PDF