Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zapraszamy do udziału w najbliższych inicjatywach organizowanych przez Departament Strategii MFiPR, adresowanych do przedstawicieli miast.


1. Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) 2021-2023

Uruchamiamy kolejną edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021 -2023. PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nabór miast do inicjatywy trwa do 2 listopada br.

Link do naboru - kliknij

Projekt PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie wzmacnianie potencjału rozwojowego i unowocześnianie polskich miast. 

Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM. Projekt ma umożliwić przedstawicielom administracji samorządowej miast, poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zdefiniowanych obszarach problemowych, zarówno w stosunku do lokalnych wyzwań, wypracowania sposobów ich rozwiązania na poziomie lokalnym, a także przekazania wniosków i postulatów do innych szczebli administracji publicznej.

Obszary tematyczne obecnej edycji PIM: 


Link do informacji na stronie MFIPR - kliknij


2. Warsztat "Smart City - doświadczenia i wyzwania. Wyniki ewaluacji realizacji koncepcji Smart City w krajach V4".

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w 26 października br. o godzinie 10:00, na platformie ZOOM.

Link do rejestracji - kliknij

Agenda spotkania:

10:00 - 11:00

Prezentacja wyników badania "Ewaluacja realizacji koncepcji Smart City w państwach Grupy Wyszehradzkiej", zrealizowanego dla MFiPR przez konsorcjum Wolański Sp. z o.o., EGO s.c., LB&E Sp.z o.o.;

11:00 - 12:30

Panel ekspertów, z udziałem:  

        p. Anny Cieśli (Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej EOG i Komunikacji, Departament Programów Pomocowych, MFiPR),

        p. Joanny Krukowskiej (Kierowniczka Działu UrbanLab Gdynia - Laboratorium Innowacji Społecznych),

        p. Bartosza Dominiaka (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy),

        p. Roberta Bednarskiego (Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Wrocławia),

        p. Włodzimierza Łozińskiego (coFounder VOOOM).


Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się raportem i jego wnioskami:

Link do raportu - kliknij
 

Pobierz jako PDF