Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że z dniem 28.11.2017 r. ogłosiła następujące konkursy:

 1. Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej.
  Głównym celem ww. regionalnego programu zdrowotnego jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-59 lat dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn poprzez działania zdrowotne i edukacyjne.
  Nabór wniosków o dofinansowanie: 29 grudnia 2017 r. - 21 lutego 2018 r.
 2. Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑007/17 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski.
  Głównym celem ww. regionalnego programu zdrowotnego jest zmniejszenie masy ciała u osób zakwalifikowanych do Programu w terminie do jego zakończenia poprzez wprowadzenie kompleksowego systemu wsparcia u ok. 3 720 osób.
  Nabór wniosków o dofinansowanie: 29 grudnia 2017 r. - 20 lutego 2018 r.
 3. Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑005/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.
  Głównym celem przedmiotowego konkursu jest utworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego zgodnie z zalecanymi rozwiązaniami organizacyjnymi w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017‑2022.
  Nabór wniosków o dofinansowanie: 29 grudnia 2017 r. - 22 lutego 2018 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania celem zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowych proszone są o kontakt:

Pobierz jako PDF