Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 28.12.2018 r. ogłosiła konkurs Nr RPWP.06.05.00‑IZ.00‑30‑002/18 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:

  1. MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
  2. rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla każdego z podregionów: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego i miasta Poznań.

Nabór wniosków o dofinansowanie: 31 stycznia 2019 r. - 28 lutego 2019 r.

 

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z:

lub

Pobierz jako PDF